Zengun

Zengun är ett japanskt begrepp som fritt översatt betyder ”Hela Teamet”. För oss betyder Zengun en komplett leverantör och samarbetspartner. Vi jobbar dagligen för att leva upp till det namn vi valt.